LEASING

Tıbbi Cihaz Ve Ekipmanlar

Tüm Tıbbi Teşhis ve Tedavi Cihazları

Ekipman Türü

Ultrasonografi

MR, Tomografi

EKG, Röntgen

Göz Teşhis ve Tedavi Cihazları

Diş Teşhis Tedavi üniteleri

Cerrahi setler vs..

 

Leasing Nedir?

 

Finansal Kiralama (Leasing), kiracı tarafından
seçilen bir yatırım  malının mülkiyeti finansal kiralama
şirketinde kalarak, belirlenen sözleşme süresi
ve kiralar karşılığında kullanım hakkının kiracıya
verilmesini sağlayan bir finansman yöntemidir.

Kiralama süresi sonunda, söz konusu ekipmanın mülkiyeti kiralayan şirkete devredilir.
Operasyonel kiralama ise, hem kira süresi boyunca hem de kira dönemi sonunda mülkiyet operasyonel kiralama firmasında kalmakta ve kira bitiminde ekipman operasyonel kiralama firmasına iade edilip anlaşma sona ermektedir. Kiracı firma ekipmanın mülkiyetine sahip olmak yerine ondan sağlayacağı faydaya sahip olmaktır.

 

Kimler Leasing Yapabilir?

 

Her türlü şahıs firmaları, her türlü ortaklıklar, serbest meslek mensupları (hukuki işlem yapmaya yetkili her türlü kişi ve kuruluş) leasing’den yararlanabilir.

Adres :  Eski Büyükdere Cad. Ayazağa Köy Yolu No:23 34396 Maslak - İstanbul

Telefon : 0212 365 30 00

Faks : 0212 365 30 01-02-03-04